Wiki:
Page name: Elftown Üyelerine Mesaj Atmak [Logged in view] [RSS]
2005-11-25 13:31:02
Last author: Sunrose
Owner: None
# of watchers: 7
Fans: 0
D20: 14
Bookmark and Share
<img:stuff/EUMA.jpg>


<img:stuff/egchar_jpg_divider_goldwire01.JPG>


Elftown Üyelerine Mesaj Atmak

Herhangi bir Elftown üyesine rahatsızlık verdiğiniz için bu sayfaya yönlendirildiniz.

Bu Ne Anlama Geliyor?
Bu, mesajlaştığınız Elftown üyesinin;
- sizinle ilgilenmediği,
- size MSN ya da email adresini vermek istemediği,
- ya da basitçe sizinle konuşmak istemediği anlamına gelmektedir.

Bu Wiki Sayfası Neden Burada?
Muhtemelen iyi İngilizce bilmedikleri için, bu durumda kalan pek çok Elftown üyesinin/Guards uyarılarına kulak asmadan onlara mesaj atmaya ve MSN adreslerini istemeye devam eden pek çok Türk olduğundan, üyelerin bu şahısları kolayca yönlendirebilecekleri bu wiki sayfası oluşturulmuştur.
Bu wiki'yi Türkçe yapmanın bu tür problemlere engel olacağını umuyoruz.

DİKKAT
Eğer mesajlaştığınız kişi size bu sayfayı yolladıysa, lütfen bu kişinin sizinle ilgilenmediğini anlayıp onu rahat bırakın. Eğer onları rahat bırakmazsanız, üyeleri rahatsız etmek suçuyla Elftown'dan atılmakla karşı karşıya gelebilirsiniz.

Ne Tür Mesajlar Gönderebilirim?
Rastgele mesajlar yollamayın. Rastgele mesaj, pekçok üyeye ollanan, aynı şekildeki mesajlardır: kişinin MSN ya da email adreslerini soran mesajlar, cyber isteyen mesajlar, webcam ve ya diğer herhangi seks içerikli mesajlardır.
Eğer biri sizden onları rahat bırakmanızı isterse, onlara mesaj atmayı bırakın.

Arkadaşlarınıza ya da daha iyi tanımak istediğiniz üyelere, rastgele ve ya seks içerikli, rahatsız edici mesajlar olmadığı takdirde mesaj gönderebilirsiniz.

Bu wiki sayfası sadece Türkçeye çevrilmiştir, ve içeriğinden sorumlu olan kişiler Türkçe bilmemektedir. Bu yüzden lütfen, Türkçe dil hataları hakkında olmadığı sürece, içeriğe dair yorumlarınızı İngilizce yapın.


<img:stuff/egchar_jpg_divider_goldwire01.JPG>


Messaging Elftown Members

You were sent to this page because you have disturbed an Elftown member.

What does this mean?
This means the person you have been messaging;
- isn't interested in you,
- would not like to give you their MSN or emailaddress,
- or plainly doesn't want to talk to you.

Why is this wikipage here?
This wikipage has been made because there have been many Turkish members who have been messaging other members asking them for their MSN and/or emailaddress. A lot of Turkish members keep sending these messages even though they were warned by that member and/or the Guards to stop doing so. This is probably because they don't understand English well. Therefore we hope making this wiki in Turkish will help in stopping this problem.

IMPORTANT
If the person you've been messaging sent you to this wikipage, please understand that they're not interested in you and leave them alone.
If you do not leave them alone you may face being banned from Elftown for harassment.

What messages can I send?
Do not send random messages. A random message is a message that is being sent to a lot of different members: messages asking for someone's MSN and/or emailaddress, asking to cyber, webcam or any other sex-related request.
If someone asks you to leave them alone, stop messaging them.

You can send messages to friends or members you would like to get to know better as long as they aren't random or containing sexual content as described above.

This wiki-page was only translated to Turkish and the ones responsible for the content don't speak Turkish, so please comment to the content in English, unless it's about Turkish language errors.

<img:stuff/egchar_jpg_divider_goldwire01.JPG>


Go or return to:
- The Turkey Team

Username (or number or email):

Password:

2007-07-10 [L.SHadow]: ok

Show these comments on your site

Elftown - Wiki, forums, community and friendship. Sister-site to Elfwood