Wiki:
Page name: Slay backup [Logged in view] [RSS]
2009-09-18 23:58:06
Last author: Hedda
Owner: Hedda
# of watchers: 5
Fans: 0
D20: 3
Bookmark and Share
Text copied from http://www.slayradio.org/mastering_swedish.php in case that disappears.


Lesson 1 - Homographsa


<URL:stuff/mastering_swedish_-_lesson_1.mp3>


(Words spelled the same but differ in meaning)

Han är ute på en åker och åker 
 He is driving on a field
Ska vi ha sex klockan sex?
 Shall we have sex at six?
Tomten stod på tomten
 Santa stood in the garden
Det var tomt på min tomt
 My garden was empty
Får man ha får på planet?
 Are sheep allowed on the plane?
Far, får får får? Nej, får får lamm
 Dad, do sheep get sheep? No, sheep get lamb
Var tog vägen vägen?
 Where did the road go?
De spelade in sitt band på band
 They recorded their band on tape
Ät inte filen med filen - använd skeden
 Don't use a file for the sour milk - use a spoon
Är det vinden som låter på vinden?
 Is that the sound of the wind in the attic?
Jag hörde stegen när jag stod på stegen
 I heard the steps when I was on the ladder
Man lyssnar bäst på rock iförd rock
 Rock is best listened to wearing a coat
Det är rena fasan att se en fasan
 It is terrifying to see a pheasant
Anden förvandlades till den helige Anden
 The duck turned into the holy spirit
Språkfascister kan komma när de ser ett komma
 Language fascists can cum when they see a comma
Jag renar mina renar inför slakten
 I clean my reindeer before slaughter
Bergsklättrare tycker det är toppen på toppen
 Mountain climbers think it's great at the top
Det är botten på botten
 It sucks at the bottom
Huset var vitt och vitt
 The house was white and wide
Jag tar till en till mikrofon för att få in Makke i mixern
 I'll use yet another microphone to get Makke in the mixer
Rocka med en rocka
 Rock with a ray


Lesson 2 - Inflections and putting spaces where they don't belong.


<URL:stuff/mastering_swedish_-_lesson_2.mp3>

First, let's see how it SHOULDN'T be done:
Kassa medarbetare
 Bad co-workers
Här börjar kassa kön
 The bad queue starts here
Vi behöver ett bygg till stånd
 We need a build to boner
Matt tvätt
 Tired laundry
Brun hårig sjuk sköterska
 Brown hairy sick nurse
Surfa inte på sex siter
 Don't surf on six sites
Sätt på en skygg lapp
 Fuck a shy laplander
Får jag köpa en gift orm?
 May I buy a married snake?
Han dog av en kul blixt
 He died of a fun lightning bolt
Vi har öppet mellan dagarna
 We're open between days
Vi söker bar personal
 We're looking for naked personnel
Växel i retur skål
 Change in return cheers
Säljes: Rak apparat
 For sale: Straight machine
Säljes: Sjö nära tomt
 For sale: A lake near a lot
Djupfryst kyckling lever
 Deep-frozen chicken is alive
Ren korv
 Clean sausage
Hand tvättas separat
 Clean hand separately
Skit gott
 Crap tasty

Now, let's see what a few removed spaces can do for us:

Kassamedarbetare
 Tellers
Här börjar kassakön
 The head of the queue starts here
Vi behöver ett byggtillstånd
 We need a building permit
Mattvätt
 Carpet cleaning or carpet cleaner
Brunhårig sjuksköterska
 Brown-haired nurse
Surfa inte på sexsiter
 Don't surf porn-sites
Sätt på en skygglapp
 Put a blinker on
Får jag köpa en giftorm?
 May I buy a poisonous snake?
Han dog av en kulblixt
 He died of a ball of lightning
Vi har öppet mellandagarna
 We're open between Christmas and New Year
Vi söker barpersonal
 We're looking for bar personnel
Växel i returskål
 Change in shrapnel plate
Säljes: Rakapparat
 For sale: Shaving machine
Säljes: Sjönära tomt
 For sale: A lot near a lake
Djupfryst kycklinglever
 Deep-frozen chicken liver
Renkorv
 Reindeer sausage
Handtvättas separat
 Hand cleaned separately
Skitgott
 Awfully tasty


Lesson 3 - Schomething schtranger


<URL:stuff/mastering_swedish_-_lesson_3.mp3>
( If that doesn't work, try this one: <URL:stuff/test.mp3>)

Skottar skiter gelatin och cheddar
 Scottish people shit gelatin and cheddar
Köp sju kilo tjack
 Buy seven kilos of amphetamines
Skiva skära skinkan skevt
 Cut the pink ham unevenly
Skynda käka kycklingsoppan
 Hurry up and eat the chicken soup
Skörbjuggsjuka sjömän stjäl skepparens skjortor
 Seamen with scurvy steal the skippers' shirts
Chilla tjommen, chili känns
 Chill boy, chili burns
Tjejen skylde skinkorna
 The girl covered her buttocks
Käcka tjejer kikar på tjocka kärringar
 Hip girls look at fat hags
Schymans stjärt på skärmen charmar chefen. Skäms!
 Schymans butt on the monitor charms the boss. Shame on you!
Skönsjungande shamaner skickar schlagervinnare champagne
 Smooth-singing shamen send schlager winner champagne
Skelande Charlotta kysser tjôtiga Kjell
 Cross eyed Charlotta kisses nagging Kjell
Cher skär till juste skinkor
 Cher cuts herself a nice butt
Sjuk kärring shoppar kärlek
 Sick hag shops for love
Sjutton generade sjätteklassare sjunger Tjeckiska skitsånger
 Seventeen embarrassed sixth graders sing Czech crap songs
Charlie skickar skämtsamt charken skämd skinka
 Charlie jokingly sends bad ham to the butchers
Skit, schaktmaskinen skenar!
 Bloody'ell, the bulldozer broke loose!
Skör sköka sköter sjörövarens schema
 Fragile prostitute manages the pirates' schedule
Skygg skötare skjöt tjäder
 Shy caretaker shot a capercaillie
Skicklig charmör skickar choklad, chansar på skönt skjut
 Skilled seducer sends chocolate, hopes for a nice shag

Lesson 4 - An exercise in pronouncing various lettersKarl går igenom garderoben
- Carl walked through the closet

Vägrenskröken gäckar gångtrafikanter
- The curve in the verge eludes pedestrians

Gunilla gillar Gunnar
- Gunilla likes Gunnar

Ivriga Irene hoppas Roger ringer
- Eager Irene hopes Roger rings

Guran hänger på väggen
- The guitar hangs on the wall

Gul gurka är galet god
- Yellow cucumber is awfully tasty

Gammal gubbe ger granngumman massagestav
- Old man gives the neighbour woman a dildo

Kyliga augustimorgnar ogillas
- Cold August mornings are disliked

Kalle kysser köldknäppen Carolina
- Kalle kisses cold icequeen Carolina

Gjorde Göran Guns gynekolog generad?
- Did Göran make Gun's gynecologist embarrassed?

Äggskal knäcks genom skedknackande
- Eggshells are cracked through spoon tapping

Gunde grunnar på alla hjärtans dag
- Gunde ponders on Valentine's Day

Hjältemodiga Hedvig hurrar på hurtiga Harry
- Heroic Hedvig cheers for hearty Harry

Egon och Emil ersätter Eskils envisa enmansbil
- Egon and Emil replaces Eskils stubborn one-man-car

Yngve ynglar av sig en riktig illbatting
- Yngve spawns a real brat

Kroggymnastik i Ystad
- Pub gymnastics in Ystad

Birgitta bar Benny bort till bingen
- Birgitta carried Benny over to the bed

<URL:stuff/mastering_swedish_-_lesson_4.mp3>Lesson 5 - Subtle differences (subtleties in spelling and pronunciation)


Lek lik och låt lat
- Play a corpse and sound lazy

Termometerns nål visade noll
- The needle on the thermometer showed zero

Skönt skjut i ett skjul är kul vid jul
- Nice shag in a shed is fun around Christmas

Liemannen stjäl din själ utan skäl
- The grim reaper steals your soul without reason

Blir salt sylt sålt?
- Does salty jam get sold?

Ett troll fastnade i båtens trål
- A troll got cought in the boats trawl net

Pål snubblade på en pil och föll i en pöl
- Pål stumbled on an arrow and fell into a puddle

En dag stod min deg nära dig och dog, den dög inte
- One day my dough stood near you and died, it didn't cut it

Två dör av dyr sil i en sal
- Two die of an expensive fix in a hall

Ska vi bränna vår balla badboll på bål?
- Shall we burn our cool bathing ball on a bonfire?

Ball balbil för far for förbi fyr och får för fort
- Cool ball car for father went by a lighthouse and sheep too fast

Sill i såll i säll cell
- Herring in sieve in a lonely cell

Värden Halvar hävdar medhavda håvar hava hädfaktor
- Host Halvar claims landing nets are sacrilegious to bring along

Det är en ära att eran åra slå i örat på er ara
- It's an honor to smack your parrot on its ear with your oar

Fler fulöl till ful full fan
- More home brewed beer to ugly drunken bastard

<URL:stuff/mastering_swedish_-_lesson_5.mp3>

Back to Svenska med borgmästaren


<URL:stuff/mastering_swedish_-_lesson_1.mp3>
<URL:stuff/mastering_swedish_-_lesson_2.mp3>
<URL:stuff/mastering_swedish_-_lesson_3.mp3>
<URL:stuff/mastering_swedish_-_lesson_4.mp3>
<URL:stuff/mastering_swedish_-_lesson_5.mp3>
( If that doesn't work, try this one: <URL:stuff/test.mp3>)

Username (or number or email):

Password:

Show these comments on your site

Elftown - Wiki, forums, community and friendship. Sister-site to Elfwood