Wiki:
Page name: en typisk svensk dialog [Logged in view] [RSS]
2005-01-09 16:32:48
Last author: Hedda
Owner: Hedda
# of watchers: 1
Fans: 0
D20: 8
Bookmark and Share
Hej, hur mår du? - Hi, how are you feeling?
Det är OK. Hur är det själv? - It's OK. How are you doing?
Skapligt. Jag har varit lite sjuk. - So-so. I've been a little sick.
Aj då. Det låter inte bra. - Ouch, that doesn't sound well.
Det är bättre nu. - It's better now.
Åhå, så bra! - Oh, that's good!
Så jag kommer på festen i helgen. - So I will come to the party this weekend.
Skoj! - Fun!
Ja, jag hoppas det! - Yes, I hope so.
OK, vi ses då! Hej då! - OK, we'll see each other then. Bye!
Vi hörs! Hej då! - "Hear" you later! Bye!


Tillbaka till Svenska med borgmästaren.

Username (or number or email):

Password:

Show these comments on your site

Elftown - Wiki, forums, community and friendship. Sister-site to Elfwood