Wiki:
Page name: svenska tal mm [Logged in view] [RSS]
2006-12-24 09:20:56
Last author: Hedda
Owner: Hedda
# of watchers: 2
Fans: 0
D20: 15
Bookmark and Share

Svenska tal med mera

Numbers and so on.

Swedish  English  Ordinal numbers
ett/en  1     första (first)
två    2     andra (second)
tre    3     tredje
fyra   4     fjärde
fem    5     femte
sex    6     sjätte
sju    7     sjunde
åtta   8     åttonde
nio    9     nionde
tio    10    tionde
elva   11    elfte
tolv   12    tolfte
tretton  13    trettonde
fjorton  14    ...+de
femton  15    
sexton  16 
sjutton  17 
arton   18
nitton  19 
tjugo   20
tjugoen  21 
tjugotvå 22  
...    
tretti  30 
fyrtio  40 
femtio  50
sextio  60    
sjuttio  70
åttio   80
nittio  90 
hundra  100 
tusen   1000 

Svenska veckodagar (Swedish weekdays)
måndag  Monday
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag 
söndag  Sunday

Svenska månader (Swedish months) 
januari  January
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december December
Sound-files

Svenska nummer (Swedish numbers):

<URL:stuff/svnum.mp3>

Ordningstal (Ordinal numbers):

<URL:stuff/ordningstal.mp3>

Svenska dagar och månader (Swedish days and months)

<URL:stuff/svdag.mp3>

Tillbaka till Svenska med borgmästarenUsername (or number or email):

Password:

Show these comments on your site

Elftown - Wiki, forums, community and friendship. Sister-site to Elfwood